Wat is nu precies een voordeel van alle aard?

Het is een voordeel dat uw werkgever gratis of tegen een lage vergoeding aan u toekent. Zoals bijvoorbeeld;

 • een bedrijfswagen
 • een gsm, pc, internetabonnement
 • een woning
 • de gratis levering van verwarming en elektriciteit
 • een lening aan een voordelig tarief 

Die voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. U zal dus belasting moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard.

Hoe berekend men het voordeel van alle aard?

Van het berekende bedrag VAA is 6/7 ten laste van de werknemer en 1/7 ten laste van de werkgever. Het VAA voor de werknemer wordt als volgt berekend:
Cataloguswaarde x quotiënt datum eerste inschrijving x gebruiksduur x CO2 percentage x 6/7

De specificaties zijn:

1. De cataloguswaarde van het voertuig in nieuwe staat en voor particulieren

       Inclusief;

 • de catalogusprijs
 • alle opties en accessoires
 • de waarde van de zgn. optie packs die gratis worden aangeboden
 • de werkelijk betaalde btw (voor tweedehands voertuigen: de btw zoals op het aankoopfactuur staat)

       Exclusief;

 • kortingen
 • vermindering
 • ristorno


2. De datum eerste inschrijving van het voertuig

Deze wordt degressief toegepast; een jaarlijkse vermindering op de berekende cataloguswaarde van 6% te rekenen vanaf het tweede jaar en met een minimum van 70%.


3. De gebruiksduur

Deze wordt gerekend vanaf de datum dat de bestuurder de beschikking krijgt over het voertuig tot de voorlaatste dag van het gebruik. de eerste dag moet steeds als een volledige dag gerekend worden en de laatste dag wordt niet meegerekend. In de formule wordt de duur gedeeld door het aantal dagen van het jaar van berekening.


4. Het CO2 percentage

Het basispercentage voor de berekening is 5,5 pct. Er wordt een referentie-uitstoot gehanteerd van 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een ander type motor. Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks door een koninklijk besluit vastgelegd.

Wanneer de uitstoot hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage vermeerderd met 0,1 % per co2 gram tot een maximum van 18%.
Wanneer de uitstoot lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het berekeningspercentage verminderd met 0,1 % per co2 gram tot een minimum van 4%.

Indien er geen CO2 gegevens beschikbaar zijn zal een forfaitaire uitstoot gebruikt worden:

    195 g/km voor voertuigen met een dieselmotor
    205 g/km voor voertuigen met een ander type motor

 

Ter afsluiting nog enkele bepalingen

Wanneer de verkrijger van het voordeel reeds een deel bijdraagt wordt dit afgetrokken van het berekende voordeel zoals hierboven is voorzien. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen opties (af fabriek) en accessoires, geplaatst door de dealer maar voor de ingebruikstelling. Het VAA wordt berekend volgens de coëfficiënt gebruikt aantal dagen/aantal dagen in het jaar, gebeurlijk te herleiden tot een maandbedrag. Derhalve wijzigt het VAA maandelijks.

VAA door de jaren heen

Wijzigingen 2020

De referentieuitstoot voor dieselwagens stijgt van 88gr/km naar 91gr/km en voor wagens op benzine of gas van 107gr/km naar 111gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.360 EUR per jaar.

Wijzigingen 2019

De referentieuitstoot voor dieselwagens stijgt van 86gr/km naar 88gr/km en voor wagens op benzine of gas van 105gr/km naar 107gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.340 EUR per jaar.

Wijzigingen 2018

De referentie uitstoot voor dieselwagens zakt van 87gr/km naar 86gr/km en voor wagens op benzine of gas is er geen wijziging.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.310 EUR per jaar.

Wijzigingen 2017

De referentie uitstoot voor dieselwagens zakt van 89gr/km naar 87gr/km en voor wagens op benzine of gas van 107gr/km naar 105gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.280 EUR per jaar.

Wijzigingen 2016

De referentie uitstoot voor dieselwagens zakt van 91gr/km naar 89gr/km en voor wagens op benzine of gas van 110gr/km naar 107gr/km.
Het minimumbedrag stijgt naar 1.260 EUR per jaar.

Wijzigingen 2015

De referentie uitstoot voor dieselwagens zakt van 93gr/km naar 91gr/km en voor wagens op benzine of gas van 112gr/km naar 110gr/km.
Het minimumbedrag blijft gelijk op 1.250 EUR per jaar.

Wijzigingen 2014

De referentie uitstoot voor dieselwagens zakt van 95gr/km naar 93gr/km en voor wagens op benzine of gas van 116gr/km naar 112gr/km.
Het minimumbedrag stijgt van 1.230 EUR naar 1.250 EUR per jaar.

BEREKENINGSFORMULE VAA
 

AANSLAGJAAR 2020

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2019
Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

» Diesel
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 91)) /100 x 6/7

» Benzine, LPG- of aardgasmotor
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 111)) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.360 EUR

 

AANSLAGJAAR 2019

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2018
Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

» Diesel
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 88)) /100 x 6/7

» Benzine, LPG- of aardgasmotor
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 107)) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.340 EUR

 

AANSLAGJAAR 2018

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2017
Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

» Diesel
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 86)) /100 x 6/7

» Benzine, LPG- of aardgasmotor
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 105)) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.310 EUR

 

AANSLAGJAAR 2017

Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2016
Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

» Diesel
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 89)) /100 x 6/7

» Benzine, LPG- of aardgasmotor
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 107)) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.280 EUR


Bedrijfswagen - inkomstenjaar 2015
Berekening VAA voor het privégebruik van een bedrijfswagen:

» Diesel
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 91)) /100 x 6/7

» Benzine, LPG- of aardgasmotor
VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 110)) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.250 EUR

Derde aanpassing

In 2020 is er een derde aanpassing gepland na die van 2017 en 2018.  Dan wordt de aftrekbaarheid van bedrijfswagens -voor de werkgevers - nog meer dan nu afhankelijk van de uitstoot. 

De meest vervuilende wagens zullen het duurst worden, maar tegelijk wordt de huidige 120%-aftrekbaarheid van elektrische wagens teruggebracht tot 100%. Ook deze maatregel raakt de werknemers niet rechtstreeks, maar zal wel het aankoopverantwoordelijken in de bedrijven beïnvloeden. Voor hen is de restwaarde na de vijfjarige afschrijving belangrijk. Die kan naargelang de wagen erg gaan verschillen zodra de nieuwe manier om de emissies te meten wordt goedgekeurd.
De details staan nog niet op punt en dus ook nog niet goedgekeurd door de regering of het parlement. “De technische bespreking van de wetteksten zal pas na de zomer beginnen,” aldus Ferry Comhair, woordvoerder van minister van financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij verwacht ook niet dat er later nog meer ingrepen zullen gebeuren rond autofiscaliteit. “De huidige hervorming rationaliseert heel sterk,” stelt hij.


Twijfel
Frank Van Gool, voorzitter van Renta, de federatie van autoleasebedrijven, vindt het jammer dat er allerlei maatregelen worden aangekondigd zonder specifieke details. “Een vervelende zaak voor ondernemers en medewerkers die nu hun keuzes moeten maken,” vindt hij. “Ik vrees zelfs dat de regeling voor cash in plaats van een wagen tegen 1 januari 2018 nog niet op punt zal staan.”
Volgens Van Gool zal het voor de meeste betrokken werknemers voordeliger blijven om voor de wagen te kiezen. “Alleen wie erg weinig kilometers met de wagen aflegt is beter af met het geld. En hoe meer je rijdt, hoe voordeliger een bedrijfswagen wordt. Omdat de precieze modaliteiten nog niet bekend zijn, neem ik de bedragen die sommige kranten vernoemen met een korreltje zout. Ruw geschat kan je het gebruik van een bedrijfswagen vergelijken met een netto extra loon van 300 tot 800 euro per maand.”

Langetermijnvisie wenselijk
“Bedrijfswagens vormen de hoofdmoot van onze verkoop in België,” zegt Pieter De Wit, woordvoerder van BMW Group. “Voor ons, voor fleet managers én voor de bestuurders van bedrijfswagens is het belangrijk dat de overheid een langetermijnvisie hanteert. Daarbij moet zeker ook aandacht zijn voor het rijprofiel en de mobiliteitsbehoeften van de eindgebruiker. De dieseltechnologie heeft -in weerwil van de huidig negatieve vibes- haar verdiensten. Ze heeft met de nieuwste Euro6 norm ook grote stappen vooruit genomen. Bedrijven moeten die optie kunnen blijven aanbieden, naast door benzine of elektrisch aangedreven wagens en andere vormen van mobiliteit. De overheid moet er echter over waken dat de eindgebruikers en de fleeteigenaars niet afgestraft worden door updates aan de fiscaliteit na het vastleggen van een bepaalde keuze.”  Bron:hln.be