Veelgestelde vragen

Pech

Heb ik recht op een vervangwagen?

De verantwoordelijke van de pechbijstand beslist of er al dan niet een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld.

  Wat is het noodnummer van Service Rent BV?

  • Service Rent BV: tijdens kantooruren: +32 (0)11 59 99 10
  • SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping: +32 (0)2 286 35 56
  • Touring Glass: 0800 95 555

  Ik heb pech. wat nu?

  Met de volgende drie telefoonnummers bent u gewapend tegen elke onvoorziene of onaangename situatie of in geval van moeilijkheden. 
  Service Rent BV biedt u immers contractueel een permanente drievoudige bijstand aan:

  24u/24u Bijstandsdienst

  +32 (0)2 286 35 56 (SERVICE RENT ASSISTANCE)

  In uw boorddocumenten vindt u de gegevens van de bijstandsdienst ingeval van pech, ongeval of immobilisatie van de wagen. Op hen kunt u elke dag van de week en op eender welk uur rekenen voor een doeltreffende dienstverlening.

  De teams van de pechverhelping staan volledig tot uwer beschikking om u uit de nood te helpen en met raad en daad bij te staan om u zo snel mogelijk weer op weg te helpen.

  Afhankelijk van het afgesloten contract is uw wagen voorzien van bijstand
  in de hele Benelux en/of Europa met vervangwagen (excl. Turkije).

  Dienst Technisch beheer

  +32 (0)11 59 99 10 (Service Rent BV)

  Van 8u tot 12u en van 13u tot 18u van maandag tot donderdag, van 8u tot 12u en van 13u tot 17u30 op vrijdag, kan u terecht bij onze
  Dienst Technisch beheer. Daarnaast kunt u ook rekenen op de hulpvaardigheid van uw garagist. 

  Dienst Schadebeheer

  +32 (0)11 59 99 10 (Service Rent BV) of info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Van 8u tot 12u en van 13u tot 18u van maandag tot donderdag, van 8u tot 12u en van 13u tot 17u30.
  Aan de hand van 1 telefoontje kunnen aardig wat vragen beantwoord worden.

  Bij ongeval of twijfel over een juridische vraag kunt u steeds rekenen op de hulpvaardigheid van onze deskundige medewerkers. 

  Ongeval/Schade

  Krijg ik bij schade aan de huurwagen een vervangwagen ter beschikking gesteld?

  De verantwoordelijke van de pechbijstand beslist of er al dan niet een vervangwagen ter beschikking wordt gesteld.

  
Wat is het noodnummer van Service Rent BV?

  • Service Rent BV: tijdens kantooruren: +32 (0)11 59 99 10
  • SERVICE RENT ASSISTANCE: +32 (0)2 286 35 56
  • Touring Glass: 0800 95 555

  Een ongeval, wat moet u doen?

  In eerste instantie: blijf hoffelijk en beleefd. Vul zorgvuldig het aanrijdingsformulier in. Betreft het een ongeval met lichamelijke schade, contacteer de Federale Politie, en vraag een kopie van het proces-verbaal en het verhoorblad.

  Is uw voertuig geïmmobiliseerd?

  Contacteer de pechverhelping 24u/24u - tel + 32 (0)2 286 35 56.

  Voor het Europees aanrijdingsformulier: klik hier


  Opgelet! Blijf steeds bij uw voertuig en vul TE ALLE TIJDE een aanrijdingformulier in, ook wanneer de Federale Politie bij het ongeval aanwezig is.

  Tenzij anders overeengekomen, dient het koetswerk hersteld te worden bij:

  Carrosserie Liebens BVBA
  Schurhovenveld 3714
  B-3800 Sint-Truiden

  Tel +32 (0)11 70 20 30


  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden


  Wij zorgen er dan voor dat u zo snel mogelijk weer mobiel bent.


  TIP! Indien u betrokken raakt in een ongeval met een vrachtwagen, vergeet dan zeker ook de nummerplaten van de trekker en de aanhangwagen niet te noteren en zo mogelijk ook te fotograferen.

  Glasbreuk, wat moet u doen?

  Contacteer:

  Touring Glass 0800 95 555 – tijdens kantooruren 
  SERVICE RENT ASSISTANCE +32 (0)2 286 35 56 – na kantooruren of in het weekend of op feestdagen.

  Gelieve Touring Glass te vragen ons te contacteren voor een akkoordnummer alvorens ze met de werken starten!

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  Wat moet ik doen bij schade aan mijn wagen?

  Neem aub onmiddellijk contact op met een van de volgende diensten:

  • tijdens kantooruren:
   Service Rent BV +32 (0)11 59 99 10
  • buiten kantooruren, in het weekend of op feestdagen:
   SERVICE RENT ASSISTANCE: +32 (0)2 286 35 56
    

  Alle nodige informatie vindt u terug bij de boorddocumenten.

  Indien de huurder en/of de bestuurder al dan niet opzettelijk geen contact opneemt met  SERVICE RENT ASSISTANCE zijn de kosten van takeling ten laste van de huurder.

  
Schade aan de wagen, welke documenten heb ik nodig?

  • Een Europees aanrijdingsformulier (aanwezig in twee talen in ieder voertuig).
  • Een kopie van het ev. door de politie opgestelde proces-verbaal.
  • De verzekeringsdocumenten (zowel de eigen documenten, als deze van de tegenpartij of iedere andere bij het ongeval betrokken partij).

   

  TIP! Neem steeds bij een ongeval of schade aan de wagen enkele foto’s indien mogelijk. Deze kunnen u en ons steeds helpen met het verzekeringsdossier nadien.

  Onderhoud

  Wanneer moet mijn wagen binnen voor onderhoud?

  Het onderhoud dient te gebeuren in functie van de voorschriften die in de handleiding van de constructeur staan of van zodra u enige onregelmatigheid of foute werking van uw voertuig vaststelt.

  Vòòr de concessiehouder begint aan de werkzaamheden dient hij ons eerst te contacteren voor een akkoordnummer. Controleer steeds om de 1.500 km het olie- en waterpeil van uw voertuig. Vul aan indien nodig.

  Wat wordt onder “onderhoud” verstaan?

  • Alle onderhoudsbeurten vermeld in het onderhoudsboekje van de constructeur.
  • Alle vereiste mechanische en elektrische herstellingen.
  • Alle tussentijdse olieverversingen.

  Hoe regel ik een onderhoud?

  1. Plan een afspraak: zo beperkt u de duur van uw immobilisatie tot een minimum.
    
  2. De dag van de afspraak overhandigt u uw onderhoudsboekje aan de receptie en u vermeldt wat er dient te gebeuren.
    
  3. Tevens vraagt u ook dat de garage contact opneemt met Service Rent BV voor een akkoordnummer alvorens met de werken te starten.
    
  4. Maak hen duidelijk dat het factuur moet opgemaakt worden aan:
    
   Service Rent BV
   Industriezone Schurhovenveld 3716
   B-3800 Sint-Truiden, België
   RPR: BE 0477.955.523 

   In geval van twijfel, vraagt u aan de garage om ons te contacteren.
    
  5. Laat het onderhoudsboekje van de constructeur afstempelen bij elke onderhoudsbeurt.

  Waar mag het onderhoud gebeuren?

  De onderhoudsbeurten en mechanische/elektrische herstelling dienen bij 1 van onze erkende servicepunten te gebeuren.

  Wat hoort niet bij onderhoud?

  • De wasbeurten, het vervangen van verloren en/of gestolen onderdelen (sierdoppen, e.d.),
   niet in het contract voorziene accessoires, de parking- en bewakingskosten.
  • Problemen die voortkomen uit het niet naleven van de voorschriften vermeld in de constructeurhandleiding (vb. het niet tijdig nakomen van de onderhoudsbeurten).
  • Gebrek aan zorg (gebrek aan motorolie, gebrek aan water in de radiator, …) of
   van een foutief gebruik (vb. niet meteen stoppen als er een controlelampje gaat branden). 

  Wat met onderhoud in het buitenland?


  In het buitenland dient u enkel de meest dringende werken te laten uitvoeren.
  Ook hier dient u een factuur te vragen op naam van:

  Service Rent BV
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden, België
  RPR: BE 0477.955.523

  Met de vermelding “VOLDAAN”.

  Tegen afgifte van deze originele factuur zal u het factuurbedrag terugbetaald worden op basis van de Belgische tarifering en tegen de officiële wisselkoers.

  TIP! Wanneer u naar het buitenland gaat, pas dan eventueel de datum van de onderhoudsbeurt aan. Een onderhoudsbeurt voor het vertrek is altijd veiliger en beter. Hou er wel rekening mee dat de meeste garages voor de vakantie snel volgeboekt zijn.

  Wat als de winter eraan komt?

  Wanneer de winter nadert is het aan te raden om het niveau van het antivriesproduct in de koelvloeistof van de motor na te kijken, zodat uw voertuig steeds beschermd is tot -20°. Voor uw eigen comfort en veiligheid is het raadzaam het niveau antivries in de ruitensproeiers na te gaan of te laten controleren bij een erkende partner van Service Rent BV.

  Banden

  Wanneer is het tijd voor nieuwe banden?

  Controleer regelmatig de bandenslijtage, tenminste 1 keer per maand. Contacteer onmiddellijk de bandencentrale zodra de staat van de banden niet meer beantwoordt aan de wettelijke voorschriften (1,6mm) of een onbetrouwbaar weggedrag van uw voertuig tot gevolg heeft.

  Waar kan ik terecht voor nieuwe banden of herstellingen?

  Alle vestigingen van erkende bandenpartners van Service Rent BV. De bandencentrale dient wel steeds vooraleer de werken te starten contact op te nemen met Service Rent BV voor een akkoordnummer. De betaling gebeurt door Service Rent BV. De gegevens van de bandenpartners vindt u terug bij de boorddocumenten van de wagen of op hun website.

  Q-Team
  0800 935 00 
  Zie centralijst bij boorddocumenten of klik hier 
   

  De Condé Groep
  +32 (0)11 30 11 11 
  Zie centralijst bij boorddocumenten of klik hier

   

  Winterbanden/Winteruitrusting?

  De optie winterbanden is standaard voorzien in alle contracten van onze huurwagens.  Eén keer per jaar demonteren en monteren is voorzien. Indien u hierover vragen heeft neem dan contact met Service Rent BV of uw fleetverantwoordelijke.

  TIP! De correcte bandenmaat en snelheidsindex vindt u terug op de zijkant van de band.

  Opmerking: Bij niet normaal gebruik/slijtage van de banden (+/- 40.000 km) worden de kosten van de vervanging van de banden zelf,
  alsook de eventueel hieruit voortvloeiende bijkomende kosten, integraal ten laste van de huurder gelegd. Dit zowel voor zomer- als voor winterbanden.

  Gebruik

  Bij welke erkende servicepunten kan ik terecht?

  Enkel de bevoorrechte partners mogen aan de wagens van Service Rent BV werken. Zij kennen de nodige procedures en sturen dan ook rechtstreeks de facturen naar Service Rent BV. Alle facturen van andere leveranciers worden niet aanvaard en automatisch doorgerekend aan de huurder, tenzij dit uitzonderlijk en schriftelijk door Service Rent BV werd goedgekeurd.

  Onze partners :

  • Glasbreuk
   Touring Glass 0800 95 555 – tijdens kantooruren
   SERVICE RENT ASSISTANCE +32 (0)2 286 35 56 – na kantooruren of in het weekend of op feestdagen
    
  • Carrosserie/koetswerkschade 
   Carrosserie Liebens +32 (0)11 70 20 30 – tijdens kantooruren
    
  • Onderhouden/technische reparaties
   Merkgarages, Auto5 en Cardoen - allen volgens afspraak
    
  • Pech
   SERVICE RENT ASSISTANCE +32 (0)2 286 35 56  – 24u/24u en 7/7 
   alle verschillende pannes + vervangwagen

  Wat doe ik met verkeersboetes voor overtredingen begaan met het voertuig?

  Mededelingen van overtredingen worden rechtstreeks door de Federale Politie naar de bestuurder zijn privé adres verstuurd en dienen hierna onmiddellijk betaald te worden. Parkeerboetes worden onmiddellijk door Service Rent BV betaald en aan de huurder doorgerekend, vermeerderd met een administratiekost ten bedrage van € 10 excl. BTW. 

  Mogen er anderen met de huurwagen rijden?

  Enkel de personen, dewelke uitdrukkelijk opgenomen zijn in de huurovereenkomst, dan wel de later door de huurder schriftelijk aangeduide en door de verhuurder uitdrukkelijk aanvaarde personen wonend op hetzelfde adres als de bestuurder en op de hoogte van alle procedures mogen met de huurwagen rijden.

  Wat als de winter eraan komt?

  Wanneer de winter nadert is het aan te raden om het niveau van het antivriesproduct in de koelvloeistof van de motor na te kijken, zodat uw voertuig steeds beschermd is tot -20°. Voor uw eigen comfort en veiligheid is het raadzaam het niveau antivries in de ruitensproeiers na te gaan of te laten controleren bij een erkende partner van Service Rent BV.

  Leveren & inleveren

  Waar en hoe wordt de wagen geleverd?

  Al onze wagens worden geleverd en opgehaald op de plaats en het tijdstip dat u wenst, tijdens de kantooruren en eender waar in België. 

  In iedere wagen is er bij levering steeds in tweevoud een kopie van de huurovereenkomst ter beschikking, met daarop op de voorzijde de uitdrukkelijke vermelding van al de gegevens met betrekking tot de wagen en met op de achterzijde de algemene verhuurvoorwaarden.

  Daarnaast is er in elke wagen een checklist aanwezig met daarop een gedetailleerde omschrijving van de staat van het voertuig.

  Welke toebehoren en documenten zijn aanwezig bij levering?

  Elk voertuig wordt geleverd met:

  • Gevarendriehoek
  • Brandblusser
  • Verbanddoosje
  • Fluohesje 
    

  Boorddocumenten:

  1) vanwege de constructeur/garage

  • Handleiding voertuig
  • Onderhoudsschema
  • Gelijkvormigheidsattest
    

  2) vanwege Service Rent BV

  • Inschrijvingsbewijs
  • Europese aanrijdingsformulieren
  • Internationaal verzekeringsbewijs
  • Specifieke voorwaarden
  • Bestuurdershandleiding
  • SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelpingskaart (*)
  • Brandstofkaart (*)
    

  Gelieve deze documenten zorgvuldig bij te houden. Ze dienen opnieuw samen met de wagen terugbezorgd te worden aan het einde van het contract. 

  (*) afhankelijk van het type contract 

  Hoe moet ik een auto inleveren?

  Laat uw Fleet Manager tijdig weten waar en wanneer uw leasewagen kan opgehaald worden. Onderteken de checklist en verifieer of alles klopt. Dit kan u eventuele moeilijkheden achteraf besparen. Zorg ervoor dat u alle persoonlijke spullen en accessoires die u zelf heeft aangekocht, uit de wagen verwijdert.
  Let er ook op alle documenten met betrekking tot uw voertuig zorgvuldig op te bergen. Laat deze nooit in uw wagen achter: ingeval van diefstal vergemakkelijkt u daardoor immers de fraude met het voertuig. 

  Welke documenten zijn nodig voor het ophalen van de wagen?

  Om het voertuig te kunnen ophalen, dient u de ondertekende huurovereenkomst mee te brengen naar het punt van afhaling.
  In de wagen bevindt zich een kopie van de huurovereenkomst in tweevoud, de boorddocumenten en de checklist.

  Kan de wagen opgehaald worden buiten de kantooruren?

  Neen, dit kan enkel tijdens de kantooruren en op plaatsen waar de wagen kan opgehaald worden zonder afspraak. Dit wordt altijd via mail bevestigd.

  Kan de wagen ingeleverd worden buiten de kantooruren?

  Neen, dit kan enkel indien de wagen in een garage of een andere plaats wordt ingeleverd waar men langer aanwezig is en op voorwaarde dat de wagen op een bewaakte parking kan staan.

  Wat gebeurt er bij laattijdige inlevering?

  De huurder blijft verantwoordelijk voor de wagen tot op het ogenblik van effectieve ophaling door Service Rent BV.

  De verhuurder heeft het recht de wagen waar dan ook terug te nemen op kosten van de huurder, dan wel de huurovereenkomst als automatisch verlengt te beschouwen aan dezelfde voorwaarden zoals in de oorspronkelijke overeenkomst werd opgenomen en dit tot op het ogenblik dat het voertuig terug wordt ingeleverd na uitdrukkelijke afmelding via e-mail of faxbericht.

  De verhuurder zal de huurder binnen de tien werkdagen na verstrijken van de datum van inlevering via e-mail of faxbericht in kennis stellen van de optie waarvoor gekozen wordt: verlenging of stopzetting.

  Welke verplichtingen heb ik als huurder/bestuurder?

  U bent volgens het huurcontract gebonden om uw voertuig als een “goede huisvader” te onderhouden en te gebruiken. Dit betekent dat u zorg moet dragen voor het voertuig zodat het zich steeds in een goede staat bevindt, zowel binnen als buiten maar ook technisch. En dit voor uw eigen veiligheid. Mocht u meteen na de ingebruikname onregelmatigheden vaststellen, dan mag u contact opnemen met onze helpdesk. Zij zorgen ervoor dat u binnen de kortste keren weer mobiel bent.

  U blijft volledig verantwoordelijk voor het gebruik van uw voertuig aangaande de verkeersvoorschriften en de strafrechtelijke wetgeving. Anders verwoord: de boetes en/of straffen zijn te uwen laste.

  Hoe snel kunnen jullie leveren?

  Wij kunnen in principe binnen de 24 uur een wagen voor u klaar hebben.

  Buitenland

  Is grensoverschrijding toegestaan met de huurwagen?


  Het is toegestaan met de huurwagen de landsgrenzen van België te overschrijden. Zorg er steeds voor dat alle boorddocumenten in de wagen aanwezig zijn. Hou rekening met de specifieke wetgeving eigen aan het land dat u bezoekt of doorkruist.

  Niet toegestaan is het zich buiten het territorium van de landen opgenomen op de groene verzekeringskaart te begeven met de huurwagen.

  TIP! Wanneer u naar het buitenland gaat, pas dan eventueel de datum van de onderhoudsbeurt aan. Een onderhoudsbeurt voor het vertrek is altijd veiliger en beter. Hou er wel rekening mee dat de meeste garages voor de vakantie snel volgeboekt zijn

  Wat als ik in het buitenland problemen heb met de wagen?

  In het buitenland dient u enkel de meest dringende werken te laten uitvoeren.
  Ook hier dient u een factuur te vragen op naam van:

  Service Rent BV
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden, België
  RPR: BE 0477.955.523

  Met de vermelding “VOLDAAN”.

  Tegen afgifte van deze originele factuur zal u het factuurbedrag terugbetaald worden op basis van de Belgische tarifering en tegen de officiële wisselkoers.

  Wat als ik een ongeval heb in het buitenland?

  In eerste instantie: blijf hoffelijk en beleefd. Vul zorgvuldig het Europees aanrijdingsformulier in. Betreft het een ongeval met lichamelijke schade, contacteer de Politie, en vraag een kopie van het proces-verbaal en het verhoorblad.

  Is uw voertuig geïmmobiliseerd? 

  Contacteer de pechverhelping:

  • Service Rent BV: tijdens kantooruren: +32 (0)11 59 99 10
  • SERVICE RENT ASSISTANCE 24u/24u: +32 (0)2 286 35 56
    

  Voor het Europees aanrijdingsformulier: klik hier.

  Wat bij diefstal in het buitenland?

  Onmiddellijk klacht indienen bij de Federale Politie voor autodiefstal. Vraag hen steeds een kopie van het proces-verbaal en het verhoorblad.

  Om een vervangend voertuig te bekomen kunt u contact opnemen met: 

  SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping 24u/24u tel + 32 (0)2 286 35 56

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden – België

  Tevens vragen wij u om de boorddocumenten, alle sleutels en eventuele stroomonderbreker aangetekend op te sturen naar onze dienst:

  Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden – België

  Wat bij glasbreuk in het buitenland?

  Contacteer de pechverhelping: 

  • Service Rent BV: tijdens kantooruren: +32 (0)11 59 99 10
  • SERVICE RENT ASSISTANCE 24u/24u: +32 (0)2 286 35 56  

  Diefstal

  Wat bij poging tot diefstal en/of inbraak?

  Indien de wagen niet meer afsluitbaar is, neem dan contact op met SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping 24u/24u tel +32 (0)2 286 35 56 om dit te verhelpen.

  U dient onmiddellijk klacht in te dienen bij de Federale Politie. In de klacht moet de aard van de inbraak vermeld worden (opengebroken slot, gebroken ruit, …)! Vraag het nummer van het proces-verbaal en een kopie van het verhoorblad.

  Tenzij anders overeengekomen, wordt de beschadigde wagen steeds hersteld bij onze huishersteller:

               Carrosserie Liebens BVBA
               Schurhovenveld 3714
               B-3800 Sint-Truiden
               Tel +32 (0)11 70 20 30

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken.

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  Wat bij diefstal van de wagen?

  Onmiddellijk klacht indienen bij de Federale Politie voor autodiefstal.
  Vraag hen steeds een kopie van het proces-verbaal en het verhoorblad.

  Om een vervangend voertuig te bekomen kunt u contact opnemen met
  SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping 24u/24u tel + 32 (0)2 286 35 56

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  Tevens vragen wij u om de boorddocumenten, alle sleutels en eventuele stroomonderbreker aangetekend op te sturen naar onze dienst:

  Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  Wat bij diefstal van radio en/of gps?

  Indien de wagen niet meer afsluitbaar is, neem dan contact op met
  SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping 24u/24u tel + 32 (0)2 286 35 56 om dit te verhelpen.

  U dient onmiddellijk klacht in te dienen bij de Federale Politie. In de klacht moet de aard van de inbraak vermeld worden (opengebroken slot, gebroken ruit…). Vraag het nummer van het proces-verbaal en een kopie van het verhoorblad.

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken.

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  Ook vragen wij u het frontpaneel en/of de codekaart aangetekend op te sturen naar de Dienst Schadebeheer. De radio en/of GPS zal zo snel mogelijk vervangen worden door een andere.

  Tenzij anders overeengekomen, dient de eventuele koetswerkherstelling plaats te vinden bij onze huishersteller:

  Carrosserie Liebens BV
  Schurhovenveld 3714
  B-3800 Sint-Truiden

  +32 (0)11 70 20 30

  Wat bij diefstal in het buitenland?

  Onmiddellijk klacht indienen bij de Federale Politie voor autodiefstal. Vraag hen steeds een kopie van het proces-verbaal en het verhoorblad.

  Om een vervangend voertuig te bekomen kunt u contact opnemen met
  SERVICE RENT ASSISTANCE pechverhelping 24u/24u tel + 32 (0)2 286 35 56

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden – België

  Tevens vragen wij u om de boorddocumenten, alle sleutels en eventuele stroomonderbreker aangetekend op te sturen naar onze dienst:

  Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden – België

  Glasbreuk, wat moet u doen?

  Contacteer:

  Touring Glass 0800 95 555 – tijdens kantooruren 
  SERVICE RENT ASSISTANCE +32 (0)2 286 35 56 – na kantooruren of in het weekend of feestdagen.

  Gelieve Touring Glass te vragen ons te contacteren voor een akkoordnummer alvorens ze met de werken starten.

  In elk geval dient u de fotokopieën van het proces-verbaal van vaststelling en het proces-verbaal van verhoor binnen de 24 uur aan onze Dienst Schadebeheer over te maken. 

  Per fax: +32 (0)11 59 99 19

  Per mail: info@servicerent.be (met ref.: Dienst Schadebeheer)

  Per post: Service Rent BV
  Dienst Schadebeheer
  Industriezone Schurhovenveld 3716
  B-3800 Sint-Truiden

  De te volgen procedures zijn identiek in het buitenland.