Stijging VAA 2018 enkel voor dieselvoertuigen!

Bestuurders van bedrijfswagen met dieselmotor zullen dit jaar rekening moeten houden met een lichte stijging van het voordeel van alle aard van ongeveer 1%. De nieuwe referentie-CO2-uitstoot voor dieselvoertuigen daalt van 87 gr/km naar 86 gr/km en blijft ongewijzigd op 105 gr/km voor benzinevoertuigen.

Verrassend genoeg ontsnappen steeds meer zeer zuinige diesels, hybrides en plug-in hybrides aan elke verhoging. Aan de basisformule werden geen wijzigingen aangebracht. Indien er een stijging is heeft dit ook zijn impact op het patronale gedeelte van het voordeel dat verrekend wordt in de vennootschapsbelasting en dat vandaag 17% of 40% bedraagt van het belast voordeel afhankelijk of de werkgever al dan niet een tankkaart voorziet.

Formule voordelen van alle aard bedrijfswagens geldig voor het jaar 2018

•  diesel: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-86) x 0,1)] % x 6/7 x  ouderdomscoëfficiënt

• benzine, LPG, aardgas: cataloguswaarde x [5,5 + ((CO2-uitstoot-105) x 0,1)] % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

• elektrische voertuigen: cataloguswaarde x 4 % x 6/7 x ouderdomscoëfficiënt

Het minimum bedraagt 1310 euro en het maximum 18% van de cataloguswaarde

Begrip ouderdomscoëfficiënt : voor elk jaar verstreken vanaf de eerste inschrijving daalt de cataloguswaarde met 6 procent. Het percentage kan maximaal dalen tot 70 procent van de cataloguswaarde. Dit wordt bereikt indien het voertuig zes jaar oud wordt.